Nawigacja
Strona Główna
Uchwały
Zarząd
Polowania
Obwody łowieckie
Kronika Koła
Galeria
Kalendarz Łowiecki
Arykuły prasowe
Do pobrania
Ciekawe strony
Kontakt
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Komunikat nr 1/2013/2014 - Walne Zgromadzenie - 27.04.2013

KOMUNIKAT

Nr 1 / 2013/2014

Zgodnie z par. 55 Statutu PZŁ , Zarząd WKŁ Nr 209 „ BÓBR „ w Gdańsku zwołuje na dzień 27. Kwietnia 2013 roku o godz. 9.00 w Skórzennie ( Świetlica O S P ), gm. Osiek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Zarząd Koła ustalił następujący porządek obrad :

1/ Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2/ Stwierdzenie prawidłowości obrad.

3/ Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

4/ Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5/ Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8/ Sprawozdanie z działalności członków Zarządu za rok ubiegły.

9/ Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok ubiegły oraz przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

10/ Dyskusja nad sprawozdaniami.

11/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz zatwierdzenie sprawozdania komisji Rewizyjnej.

12/ Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

13/ Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok następny

14/ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok następny.

15/ Dotyczy sprawy indywidualnej członka Koła

16/ Dotyczy sprawy indywidualnej członka Koła

17/ Dotyczy sprawy indywidualnej członka Koła

18/ Podjęcie uchwał w sprawach ;

1/ Zasad wydawania odstrzałów oraz zapraszania na polowania indywidualne, sposobu zagospodarowania tusz i trofeów oraz opłat za zwierzynę braną na użytek własny i rekompensat dla myśliwych odstawiających zwierzynę do punktu skupu.

2/ Zasady wydawania odstrzałów oraz zapraszania na polowania indywidualne i zbiorowe myśliwych nie będących członkami naszego koła.

3/ Zasad wypłacania rekompensat dla myśliwych odstawiających zwierzynę do punktu skupu.

4/ Zatwierdzenie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Koła lub członków o nadanie odznaczeń łowieckich, nagród i wyróżnień.

5/ Uchwalenie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu i terminu ich uiszczania.

6/ Zwolnienie poszczególnych członków koła w całości lub części ze składek i innych opłat na rzecz koła.

7/ Zwrotu kosztów użycia własnego pojazdu do celów służbowych przez myśliwego.

8/ Pokrywanie kosztów polowań zbiorowych / transport /

9/ Przedstawienie przez komisję uchwał i wniosków projektów uchwał.

10/ Głosowanie w sprawie uchwał.

11/ Uchwalanie i rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w statucie oraz zleconych przez właściwe organy zrzeszenia.

19/ Zamknięcie obrad.

Dodano w dniu 2013-04-10 13:27:27
Autor Marek.Chabowski