Nawigacja
Strona Główna
Uchwały
Zarząd
Polowania
Obwody łowieckie
Kronika Koła
Galeria
Kalendarz Łowiecki
Arykuły prasowe
Do pobrania
Ciekawe strony
Kontakt
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Komunikat nr 1/2017/2018 - Walne Zgromadzenie 06.05.2017

Skowarcz, dnia 13-04-2017 r

KOMUNIKAT nr 1/2017/2018


Na podstawie § 55 Statutu PZŁ, Zarząd WKŁ nr 209 „BÓBR” zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 06-05-2017 roku o godz. 9.00 w Radogoszczy k. Osieka

obw. nr 299 – Świetlica przy OSP

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie walnego zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok ubiegły i wykonania budżetu.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarząd Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu.

 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 11. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz wykonania budżetu.

 12. Głosowanie w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu.

 14. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na rok następny

 15. Dyskusja i głosowanie w sprawie planu działalności i budżetu Koła na sezon 2017/2018 r.

 16. Składanie wniosków, dyskusja i głosowanie nad kandydaturami o odznaczenia łowieckie.

 17. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały – załącznik nr 1.

 18. Wnioski zgłoszone do Walnego Zgromadzenia

 19. Dyskusja i głosowanie w sprawie uchwały WZ.

 20. Zakończenie zebrania.


Dodano w dniu 2017-04-21 12:14:52
Autor Marek.Chabowski